Arbeten

 

 

 

Företaget utför arbeten från orörd mark till färdig entreprenad

 

Grävning -> Planering, Husgrunder, Mindre vägbyggen, Dränerning,

                    Dikning, Kabelgrävning, VA-grävning, Stensättning

 

Röjning -> Busk, Sly, Trädfällning, Klippning av energiskog för   

                  flisning

 

Snöröjning -> Vägar och tomtområden, Kantskärning, Sandning, 

                        Snöröjning hustak

 

Alltjänst -> Stugtillsyn och fastighetsservice m.m.

 

 

 

 

 

Lima Entreprenadservice AB, Näsholsvägen 8, 780 64 Lima | Tel: 070 - 555 88 64 | Info: lima.entreprenad(at)telia.com